Õppemaks

Avaldus hakkab kehtima peale registreerimistasu laekumist.
Registreerimistasude suurused on järgmised:
Laste ja Noorte Muusikateater 30.-
Mudilasteater 20.-
Mudilaste laulu- ja näitering 10.-
Tütarlaste showtants 10.-
Lavavõitlus 10.-
Individuaalõppe eest registreerimistasu maksma ei pea!

NB! Kui õpilase põhierialaks on muusikateater (LT ja NT) ning lisaks veel mõni eriala (Tants, Solfedžo, Lavavõitlus), tasutakse registreerumiseks vaid põhiainele määratud tasu (sj. 30.-)

Registreerimistasu kinnitab esitatud avalduse, ei käi õppemaksu alla, ega kuulu tagastamisele.

UUS HOOAEG  –  ÕPPEAASTA 2021/2022

Õppemaksude suurused GRUPITUNDIDES ühe kuu eest:
Mudilaste laulu- ja näitering (MLN) 45.-
Mudilasteater (MT) 60.-
Laste Muusikateater noorem rühm  (LTN) 75.-
Laste Muusikateater vanem rühm  (LTV) 75.-
Tütarlaste showtants 35.-
Laste Muusikateater + Tütarlaste showtants 80.-
Laste Muusikateater + Solfedžo 80.-
Laste Muusikateater + Tütarlaste showtants + Solfedžo 80.-
Noorte Muusikateater (NT) 80.-
Lavavõitlus (LV) 40.-

Õppemaksude suurused LAULUÕPPE ühe tunni eest:
Pop- ja muusikalilaul – 1 tund 20.-

Tasumise kord ja soodustused:
Õppeaasta jaotub kaheks semestriks, vahel jõuluvaheaeg.
Esimese semestri pikkus 3,5 kuud – pool septembrit (kool algab 15.09), oktoober, november, detsember.
Teise semestri pikkus 5 kuud – jaanuarist maini.
Septembri kuu eest tasutakse ka poole kuu raha (MNL 22.50.-, MT 30.-, LTN ja LTV 37.50.-, NT 40.-, LV 20.- jne)

Kuumakse tasutakse ette eelmise kuu lõpus – järgmise kuu eest.
Registreerimise tasu ja septembri õppemaks (pool kuud) võiksid ollamakstud hiljemalt 15. septembriks ehk enne hooaja avaüritust
Arveid kool ei väljasta, saadab aga iga makseperioodi algul teate.

Õpilase haiguse korral 2 nädalat või enam, teeb kool õppemaksuga tasaarvelduse vaid arstitõendi esitamisel.

Tasumine pool õppeaastat korraga (3,5 kuud I semestri eest ja 5 kuud II semestri eest) annab soodustuse 10% kogusummast, kui makse on tehtud enne 15. septembrit ehk enne hooaja avaüritust (I semester) ja kui makse on tehtud enne aastavahetust ehk detsembrikuu jooksul (II semester) !
Tasumine terve õppeaasta korraga (8,5 kuud) annab samuti soodustuse 10% kogusummast, kui makse on tehtud enne 15. septembrit ehk enne hooaja avaüritust

10% soodustust – 2 ja enam last ühest perest Kaunite Kunstide Koolis – õppemaksude üldsummast.

NB! Iga tasumise kohta kehtib vaid üks soodustus korraga. 

Igal kevadel saab lapsevanem, kui on esitanud Maksuametile tuludeklaratsiooni, tagasi ka Kaunite-koolile tasutud õppemaksude summast tulumaksu osa (selleks ongi vaja avaldusel lapsevanema isikukoodi)

Rekvisiidid:
MTÜ Kaunite Kool
EE952200221070770220  Swedbank
ja/või
EE637700771003453491  LHV

Selgitus: lapse nimi, eriala ja kuu (või registreerimistasu)

Comments are closed.